Elektromontáže provádíme na základě
následujících oprávnění:

Institut technické inspekce Praha ve smyslu § 154 a 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění , v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, platném znění, ověřuje odbor- nou způsobilost a vydává:

Oprávnění ev.č. 12098/7/09EZ-M,O-E1/A

K provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických
zařízení včetně hromosvodů
V rozsahu – E1/A: montáž a opravy do 110 kV v objektech třídy A

Státní odborný technický dozor ministerstva obrany uděluje:

Oprávnění ev.č.114/04-EZ-MO-E1/A/2014

K provádění montáží a oprav určených elektrických zařízení
včetně hromosvodů pro zařízení s napětím do 110kV

Elektromontáže:

Nabízíme Vám tyto služby:

  • Montáže distribučního vedení VN,NN
  • Montáže sloupových a kioskových trafostanic
  • Montáže venkovních a kabelových vedení VN, NN
  • Přípojky NN 0,4 kV včetně vybudování elektroměrového pilíře
  • Montáže kabelových souborů Raychem, Ensto
  • Práce pod napětím v sítích NN
  • Elektroinstalace rodinných domů, chat a jiných objektů
  • Elektroinstalace průmyslových objektů
  • Dodávku a montáž náhradních zdrojů el. energie
  • Montáže hromosvodů

Pracujeme rychle spolehlivě, za dobrou cenu

Vaše spokojenost je náš cíl. Proto je naší prioritou profesionalita, osobní přístup a rychlé jednání.

Zpracování cenové nabídky zdarma

Svoje starosti přenechte nám. Najdeme pro Vás to nejlepší řešení. Pomůžeme s administrativou. Zrealizujeme Vaši zakázku od projektu po kolaudaci.

Vypracujeme pro vás nabídku zdarma, vyplňte

Poptávkový formulář >

3 roky záruka na nové zařízení!

Díky naší odbornosti, využívání nejmoder- nějších postupů a špičkových materiálů, můžeme garantovat 3 roky záruky na nové instalace.
Tešíme se na spolupráci s Vámi:Kontaktujte nás >