Elektromontáže v úpravně vody Písek

Naše firma byla dodavatelem kompletních rozvodů silnoproud technologické části úpravny vody. Dále jsme provedli kompletní dodávku rozvodů silnoproud stavební části úpravny.