elektromontáže vn/nn

Elektromontáže vysokého a nízkého napětí, trafostanice. Revize elektrických zařízení a hromosvodů. Vše realizujeme na klíč. Zařídíme vše od projektu až po kolaudaci.

Napište nám

Elektromontáže VN/NN

Působíme po celé ČR. Provádíme realizace staveb vysokého a nízkého napětí.
Dále provádíme kompletní dodávky silnoproudé elektroinstalace průmyslových objektů.

Naše firma nabízí tyto služby:

 • Montáže distribučního vedení VN,NN
 • Montáže sloupových a kioskových trafostanic
 • Montáže venkovních a kabelových vedení VN, NN
 • Přípojky NN 0,4 kV včetně vybudování elektroměrového pilíře
 • Montáže kabelových souborů Raychem, Ensto
 • Práce pod napětím v sítích NN
 • Elektroinstalace průmyslových objektů
 • Dodávku a montáž náhradních zdrojů el. energie
 • Montáže hromosvodů

Elektromontáže provádíme na základě následujících oprávnění:

 • Institut technické inspekce Praha ve smyslu § 154 a 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění , v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:
  Oprávnění ev.č. 12098/7/09EZ-M,O-E1/A k provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů. V rozsahu – E1/A: montáž a opravy do 110 kV v objektech třídy A.
 • Státní odborný technický dozor ministerstva obrany uděluje: Oprávnění ev.č.114/04-EZ-MO-E1/A/2014 k provádění montáží a oprav určených elektrických zařízení  včetně hromosvodů pro zařízení s napětím do 110kV

Veřejné osvětlení

Zajistíme pro Vás kompletní dodávku instalace veřejného osvětlení od projekce po konečnou montáž.

 

 • Projektová dokumentace veřejného osvětlení
 • Návrh včetně vypracování ekonomické návratnosti při rekonstrukci veřejného osvětlení
 • Kompletní dodávka a montáž LED veřejného osvětlení

Revize elektrických zařízení a hromosvodů: 

Provádíme revize elektrických zařízení a hromosvodů v tomto rozsahu:

 • Revize elektrických zařízení s napětím bez omezení jeho výše
 • Revize elektrických zařízení v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných
 • Revize elektrických zařízení NN,VN včetně transformátorů
 • Revize elektroinstalace a elektroměrových rozvaděčů
 • Revize hromosvodů
 • Revize ručního nářadí
 • Revize strojů a zařízení

Revize elektrických zařízení provádíme na základě následujícího osvědčení:

 • Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6 a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává: Osvědčení ev. č.: 10410/7/15/R-EZ-E1A k činnosti: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Reprezentativní řídící centrum Veolia a.s. Kladno

Rekonstrukce rozvodny VN/NN celého areálu Veolia a.s. pobočka Kladno. Kompletní dodávka rozvodů silnoproud řídícího centra, instalace osvětlení a hromosvodu. Venkovní kabelové rozvody.

Kompletní dodávka a montáže ve Farmě Konětopy

 V rámci výstavby moderní, plně automatické farmy na ustájení skotu a výrobu mléka naše firma realizovala přípojku VN včetně kompletní dodávky kioskové trafostanice 250kVA. Venkovní rozvody NN a dodávku diesel agregátu. Dále pak naše společnost provedla kompletní elektroinstalace stájí, dojírny a vodojemu.

Rekonstrukce VLS Obecnice

Součástí rekonstrukce vojenské lesní zprávy bylo vybudování kabelové přípojky NN včetně dodávky rozvaděče měření elektrické energie celého areálu. Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dodávka a montáž interiérového a areálového osvětlení. Elektroinstalace hospodářských budov včetně sběrného místa zvěřiny. Dodávka a montáž hromosvodu.

Elektromontáže v úpravně vody Písek

Naše firma byla dodavatelem kompletních rozvodů silnoproud technologické části úpravny vody. Dále jsme provedli kompletní dodávku rozvodů silnoproud stavební části úpravny.