Projekce

Máme zkušenosti i s takovými projekty, jako jsou logistická centra, fotovoltaika v EU a Jižní Americe

Napište nám

Projekce

Pomůžeme vám hladce zrealizovat vaše projekty.
Máme zkušenosti i s takovými projekty, jako jsou logistická centra, fotovoltaika v EU a Jižní Americe.

Přípojky VN/NN

 • Venkovní vedení VN do 38 kV
 • Kabelové vedení VN do 38 kV
 • Přeložky kabelového venkovního vedení do 38kV
 • Trafostanice
 • Rozvodny VN/NN

Logistická centra

 • Prováděcí projektová dokumentace silnoproudých rozvodů
 • Návrh a projekt osvětlení
 • Přípojky VN a NN

Fotovoltaika

 • Přípojky VN
 • Rozvody NN
 • Trafostanice

Veřejné osvětlení

 • Projekce výstavby a řízení veřejného osvětlení
 • Návrh a výpočet ekonomické návratnosti při renovaci zastaralého veřejného osvětlení
 • Projekce průmyslového a areálového osvětlení

Realizované projekty

Sloupová trafostanice, manipulační sklad Lhota u Příbramě.

Pro manipulační sklad dřeva VLS Jince ve Lhotě u Příbramě byla vybudována nová sloupová trafostanice 22kV/160kVA. Dále byla provedena přeložka venkovního vedení VN včetně vybudování nového úsekového odpínače.

Trafostanice a rozvodna NN CVP Galvanika Příbram

Rekonstrukce vedení 22kV, dodávka trafostanice 22kV/0.4kV, dodávka a montáž rozvodny NN pro novou galvanizační linku.

Dodávka a montáž trafostanice v Accumetal Most

Kompletní dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV, která byla připravena pro osazení 2x transformátory 1000kVA.

Fotovoltaická elektrárna Amparo Del Sol, Ovalle v Chile

V návaznosti na první projekt v Čile ve městě Cabildo opět naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení.