REALIZOVANÉ PROJEKTY

Podívejte se na některé realizované projekty

Sloupová trafostanice, manipulační sklad Lhota u Příbramě.

Pro manipulační sklad dřeva VLS Jince ve Lhotě u Příbramě byla vybudována nová sloupová trafostanice 22kV/160kVA. Dále byla provedena přeložka venkovního vedení VN včetně vybudování nového úsekového odpínače.

Reprezentativní řídící centrum Veolia a.s. Kladno

Rekonstrukce rozvodny VN/NN celého areálu Veolia a.s. pobočka Kladno. Kompletní dodávka rozvodů silnoproud řídícího centra, instalace osvětlení a hromosvodu. Venkovní kabelové rozvody.

Dodávka a montáž trafostanice v Accumetal Most

Kompletní dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV, která byla připravena pro osazení 2x transformátory 1000kVA.

Fotovoltaická elektrárna Amparo Del Sol, Ovalle v Chile

V návaznosti na první projekt v Čile ve městě Cabildo opět naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení.

Kompletní dodávka a montáže ve Farmě Konětopy

 V rámci výstavby moderní, plně automatické farmy na ustájení skotu a výrobu mléka naše firma realizovala přípojku VN včetně kompletní dodávky kioskové trafostanice 250kVA. Venkovní rozvody NN a dodávku diesel agregátu. Dále pak naše společnost provedla kompletní elektroinstalace stájí, dojírny a vodojemu.

Fotovoltaická elektrárna Santa Laura, Cabildo v Chile

Naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové výstavbě fotovoltaické elektrárny v jihoamerickém Čile, kde naši technici prováděli kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení. Jeden z prvních projektů se nacházel poblíž města Cabildo.

PE Medika, Horácko a areál Trávníky

Naše společnost dodávala kompletní vybavenou trafostanici, která byla atypická v tom, že byla pro 2 různé odběratele a tím i odpovídala její úprava. Jako je 2x měření nebo 2x transformátory 630kVA 22/0,4kV. Trafostanice bude pak napájet multifunkční lázeňské centrum a bytový komplex, který je určen pro seniory +65 let.

Rekonstrukce VLS Obecnice

Součástí rekonstrukce vojenské lesní zprávy bylo vybudování kabelové přípojky NN včetně dodávky rozvaděče měření elektrické energie celého areálu. Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dodávka a montáž interiérového a areálového osvětlení. Elektroinstalace hospodářských budov včetně sběrného místa zvěřiny. Dodávka a montáž hromosvodu.

Trafostanice a rozvodna NN CVP Galvanika Příbram

Rekonstrukce vedení 22kV, dodávka trafostanice 22kV/0.4kV, dodávka a montáž rozvodny NN pro novou galvanizační linku.

Úpravna vody Písek

Naše firma byla dodavatelem kompletních rozvodů silnoproud technologické části úpravny vody. Dále jsme provedli kompletní dodávku rozvodů silnoproud stavební části úpravny.

AGOR Tech Sádek

V areálu společnosti Agor Tech Sádek jsme vybudovali novou přípojku VN 22kV a kioskovou trafostanici 22kV/1250 kVA

Masokombinát Zeman

Rekonstrukce stávající rozvodny VN/NN. Dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV/ 2x 1000kVA.

Volejte: +420 318 614 052

Pomůžeme hladce zrealizovat vaše projekty.