Rekonstrukce VLS Obecnice

Součástí rekonstrukce vojenské lesní zprávy bylo vybudování kabelové přípojky NN včetně dodávky rozvaděče měření elektrické energie celého areálu. Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dodávka a montáž interiérového a areálového osvětlení. Elektroinstalace hospodářských budov včetně sběrného místa zvěřiny. Dodávka a montáž hromosvodu.