Vysoké napětí

Nabízíme kompletní realizaci projektů vč. zapojení a oživení nebo dodávku jednotlivých komponentů.

Napište nám

Vysoké napětí

Mimo dodávek kompletně vybavených kioskových trafostanic naše společnost nabízí dodávku jednotlivých komponentů VN/NN. Společně s dodávkou jednotlivých komponentů umíme nabídnout kompletní realizaci daných projektů vč. zapojení a oživení.  Nedílnou součástí realizovaných projektů je i příprava projektové dokumentace.

Dodáváme:

  • Rozvaděče vysokého napětí 6-38,5kV
  • Rozvaděče pro primární distribuci
  • Rozvaděče nízkého napětí 400V
  • Olejové distribuční transformátory
  • Suché distribuční transformátory
  • Dobíjecí stanice pro elektromobily
  • Dieselgenerátory

Realizované projekty

Rekonstrukce VLS Obecnice

Součástí rekonstrukce vojenské lesní zprávy bylo vybudování kabelové přípojky NN včetně dodávky rozvaděče měření elektrické energie celého areálu. Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dodávka a montáž interiérového a areálového osvětlení. Elektroinstalace hospodářských budov včetně sběrného místa zvěřiny. Dodávka a montáž hromosvodu.

Elektromontáže v úpravně vody Písek

Naše firma byla dodavatelem kompletních rozvodů silnoproud technologické části úpravny vody. Dále jsme provedli kompletní dodávku rozvodů silnoproud stavební části úpravny.

Trafostanice pro AGOR Tech Sádek

V areálu společnosti Agor Tech Sádek jsme vybudovali novou přípojku VN 22kV a kioskovou trafostanici 22kV/1250 kVA

Trafostanice pro PE Medika, Horácko a areál Trávníky

Naše společnost dodávala kompletní vybavenou trafostanici, která byla atypická v tom, že byla pro 2 různé odběratele a tím i odpovídala její úprava. Jako je 2x měření nebo 2x transformátory 630kVA 22/0,4kV. Trafostanice bude pak napájet multifunkční lázeňské centrum a bytový komplex, který je určen pro seniory +65 let.