Trafostanice pro PE Medika, Horácko a areál Trávníky

Naše společnost dodávala kompletní vybavenou trafostanici, která byla atypická v tom, že byla pro 2 různé odběratele a tím i odpovídala její úprava. Jako je 2x měření nebo 2x transformátory 630kVA 22/0,4kV. Trafostanice bude pak napájet multifunkční lázeňské centrum a bytový komplex, který je určen pro seniory +65 let.