Zemní práce

Máme více než 25 let zkušeností. Vždy najdeme řešení.
Zařídíme vše od projektu až po kolaudaci.

Napište nám

Zemní práce

Naši zkušení strojníci dokáží splnit i ty nejnáročnější úkoly před které je naši klienti staví.

Provádíme:

  • Výkopové rýhy od šířky 35 cm po 100 cm různých hloubek
  • Skrývku zeminy
  • Základové pasy
  • Ukládání jímek
  • Práce s montážní plošinou s dosahem 13 a 16 m
  • Řezání asfaltu a betonu
  • Bourání betonu hydraulickým kladivem
  • Ošetření povrchů pískováním
  • Paletování
  • Pronájem kontejneru

SOUČÁSTÍ NAŠEHO STROJOVÉHO PARKU JSOU MIMO JINÉ STROJE: kolové rypadlo CASE 695ST, kolové rypadlo CASE 580ST, pásové rypadlo Bobcat EXC 428, montážní plošina AVIA 13m, montážní plošina AVIA 16m, traktor s kabelovým vozem, nákladní auto MAN s kontejnerem.

Realizované projekty

Kompletní dodávka a montáže ve Farmě Konětopy

V rámci výstavby moderní, plně automatické farmy na ustájení skotu a výrobu mléka naše firma realizovala přípojku VN včetně kompletní dodávky kioskové trafostanice 250kVA. Venkovní rozvody NN a dodávku diesel agregátu. Dále pak naše společnost provedla kompletní elektroinstalace stájí, dojírny a vodojemu.

Fotovoltaická elektrárna Santa Laura, Cabildo v Chile

Naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové výstavbě fotovoltaické elektrárny v jihoamerickém Čile, kde naši technici prováděli kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení. Jeden z prvních projektů se nacházel poblíž města Cabildo.

Masokombinát Zeman

Rekonstrukce stávající rozvodny VN/NN. Dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV/ 2x 1000kVA.

Reprezentativní řídící centrum Veolia a.s. Kladno

Rekonstrukce rozvodny VN/NN celého areálu Veolia a.s. pobočka Kladno. Kompletní dodávka rozvodů silnoproud řídícího centra, instalace osvětlení a hromosvodu. Venkovní kabelové rozvody.