Trafostanice

Zabýváme se kompletní realizací trafostanic přímo na míru.
Máme více než 25 letou praxi.

Napište nám

Trafostanice

Naše společnost s více než 25 letou praxí se zabývá kompletní realizací trafostanic přímo na míru zákazníka včetně zajištění přípojky VN nebo vyvedení výkonu z trafostanice. Naše společnost má oprávnění pro montáž technologie do 110kV.

Kioskové trafostanice

  • Kompletní dodávky kioskových pochozích trafostanic
  • Kompletní dodávky kioskových nepochozích trafostanic
  • Kompletní dodávky kioskových atypických trafostanic
  • Kompletní kontejnerové trafostanice pro podpůrné systémy ČEPS/ČEZ

Kiosková trafostanice je určena k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba se provádí zevnitř nebo zvenku. Buňky vyhovují pro stavbu elektrických stanic (ČSN 333210, 333220). Uvnitř buňky je prostředí normální. Stavební část trafostanice je navržena jako monolitická buňka rozdělena na oddíly.

Vlastní stavební tělesa se skládají z kabelového kanálu, vnějších stěn a střechy. Otvory pro dveře a kabelové průchodky se vytvářejí již při vlastním odlévání.

Vana slouží kromě toho jako kabelový prostor. Provede se pouze výkop potřebného rozměru a úprava podloží. V trafostanici je navrženo cirkulační odvětrání přes větrací prvek se žaluziemi. Všechny ventilační prvky jsou zkoušeny na bezpečnost při obloukovém zkratu uvnitř stanice. Těleso je pro vodu a plyny nepropustné. V podzemní části je opatřeno doplňkovým ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti na asfaltové bázi. Prostor stání transformátoru je konstruován jako olejotěsná záchytná vana opatřená nátěrovou hmotou

Sloupové trafostanice

  • Výstavba nových sloupovích trafostanic včetně technologie
  • Rekonstrukce sloupových trafostanic

 

Naše trafostanice splňují všechny požadované normy, především pak ČSN EN 62271-201 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení, kde hlavně dbáme, aby trafostanice splňovaly nejvyšší bezpečnost jak pro obsluhu, tak i pro okolí.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Fotovoltaická elektrárna Santa Laura, Cabildo v Chile

Naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové výstavbě fotovoltaické elektrárny v jihoamerickém Čile, kde naši technici prováděli kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení. Jeden z prvních projektů se nacházel poblíž města Cabildo.

Sloupová trafostanice, manipulační sklad Lhota u Příbramě.

Pro manipulační sklad dřeva VLS Jince ve Lhotě u Příbramě byla vybudována nová sloupová trafostanice 22kV/160kVA. Dále byla provedena přeložka venkovního vedení VN včetně vybudování nového úsekového odpínače.

Fotovoltaická elektrárna Amparo Del Sol, Ovalle v Chile

V návaznosti na první projekt v Čile ve městě Cabildo opět naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení.

Dodávka a montáž trafostanice v Accumetal Most

Kompletní dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV, která byla připravena pro osazení 2x transformátory 1000kVA.