Trafostanice

Zabýváme se kompletní realizací trafostanic na klíč. Začínáme projekcí, realizujeme zemní práce, provedeme kompletizaci a předáme zakázku. Jsme váš spolehlivý dodavatel více než 30 let.

Napište nám

Trafostanice

Naše společnost s více než 32 letou praxí se zabývá kompletní realizací trafostanic přímo na míru zákazníka včetně zajištění přípojky VN nebo vyvedení výkonu z trafostanice. Naše společnost má oprávnění pro montáž technologie do 110kV.

Kioskové trafostanice

  • Kompletní dodávky kioskových pochozích trafostanic
  • Kompletní dodávky kioskových nepochozích trafostanic
  • Kompletní dodávky kioskových atypických trafostanic
  • Kompletní kontejnerové trafostanice pro podpůrné systémy ČEPS/ČEZ

Kiosková trafostanice je určena k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba se provádí zevnitř nebo zvenku. Buňky vyhovují pro stavbu elektrických stanic (ČSN 333210, 333220). Uvnitř buňky je prostředí normální. Stavební část trafostanice je navržena jako monolitická buňka rozdělena na oddíly.

Vlastní stavební tělesa se skládají z kabelového kanálu, vnějších stěn a střechy. Otvory pro dveře a kabelové průchodky se vytvářejí již při vlastním odlévání.

Vana slouží kromě toho jako kabelový prostor. Provede se pouze výkop potřebného rozměru a úprava podloží. V trafostanici je navrženo cirkulační odvětrání přes větrací prvek se žaluziemi. Všechny ventilační prvky jsou zkoušeny na bezpečnost při obloukovém zkratu uvnitř stanice. Těleso je pro vodu a plyny nepropustné. V podzemní části je opatřeno doplňkovým ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti na asfaltové bázi. Prostor stání transformátoru je konstruován jako olejotěsná záchytná vana opatřená nátěrovou hmotou

Sloupové trafostanice

  • Výstavba nových sloupovích trafostanic včetně technologie
  • Rekonstrukce sloupových trafostanic

 

Naše trafostanice splňují všechny požadované normy, především pak ČSN EN 62271-201 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení, kde hlavně dbáme, aby trafostanice splňovaly nejvyšší bezpečnost jak pro obsluhu, tak i pro okolí.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Trafostanice pro PE Medika, Horácko a areál Trávníky

Trafostanice pro PE Medika, Horácko a areál TrávníkyNaše společnost dodávala kompletní vybavenou trafostanici, která byla atypická v tom, že byla pro 2 různé odběratele a tím i odpovídala její úprava. Jako je 2x měření nebo 2x transformátory 630kVA 22/0,4kV....

číst více