REALIZOVANÉ PROJEKTY

Naše realizace

Podívejte se na naše realizace v oblasti elektromontáží, trafostanic, zemních prací a solárních systémů.
Díky našim odborným zkušenostem a technickým znalostem zaručujeme profesionalitu a důraz na detail v každém projektu.

TRAFOSTANICE

Sloupová trafostanice, manipulační sklad Lhota u Příbramě.

Pro manipulační sklad dřeva VLS Jince ve Lhotě u Příbramě byla vybudována nová sloupová trafostanice 22kV/160kVA. Dále byla provedena přeložka venkovního vedení VN včetně vybudování nového úsekového odpínače.

Trafostanice pro AGOR Tech Sádek

V areálu společnosti Agor Tech Sádek jsme vybudovali novou přípojku VN 22kV a kioskovou trafostanici 22kV/1250 kVA

Dodávka a montáž trafostanice v Accumetal Most

Kompletní dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV, která byla připravena pro osazení 2x transformátory 1000kVA.

Trafostanice pro fotovoltaickou elektrárnu Amparo Del Sol, Ovalle v Chile

V návaznosti na první projekt v Čile ve městě Cabildo opět naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení.

Kompletní dodávka a montáže ve Farmě Konětopy

 V rámci výstavby moderní, plně automatické farmy na ustájení skotu a výrobu mléka naše firma realizovala přípojku VN včetně kompletní dodávky kioskové trafostanice 250kVA. Venkovní rozvody NN a dodávku diesel agregátu. Dále pak naše společnost provedla kompletní elektroinstalace stájí, dojírny a vodojemu.

Dodávka trafostanice pro fotovoltaickou elektrárnu Santa Laura, Cabildo v Chile

Naše společnost jako jedna z mála českých firem se podílela na celkové výstavbě fotovoltaické elektrárny v jihoamerickém Čile, kde naši technici prováděli kompletaci trafostanic vč. jejich zapojení a oživení. Jeden z prvních projektů se nacházel poblíž města Cabildo.

Trafostanice pro PE Medika, Horácko a areál Trávníky

Naše společnost dodávala kompletní vybavenou trafostanici, která byla atypická v tom, že byla pro 2 různé odběratele a tím i odpovídala její úprava. Jako je 2x měření nebo 2x transformátory 630kVA 22/0,4kV. Trafostanice bude pak napájet multifunkční lázeňské centrum a bytový komplex, který je určen pro seniory +65 let.

Rekonstrukce rozvodny a dodávka trafostanice v Masokombinátu Zeman

Realizovali jsme rekonstrukci stávající rozvodny VN/NN. Dodávka a montáž kioskové trafostanice 22kV/ 2x 1000kVA.

ELEKTROMONTÁŽE

Elektromontáže v úpravně vody Písek

Naše firma byla dodavatelem kompletních rozvodů silnoproud technologické části úpravny vody. Dále jsme provedli kompletní dodávku rozvodů silnoproud stavební části úpravny.

Rekonstrukce VLS Obecnice

Součástí rekonstrukce vojenské lesní zprávy bylo vybudování kabelové přípojky NN včetně dodávky rozvaděče měření elektrické energie celého areálu. Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dodávka a montáž interiérového a areálového osvětlení. Elektroinstalace hospodářských budov včetně sběrného místa zvěřiny. Dodávka a montáž hromosvodu.

Volejte: +420 318 614 052

Pomůžeme hladce zrealizovat vaše projekty.